THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN QUA MẠNG

Trước khi sử dụng hóa đơn đặt in thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan  thuế quản lý trực tiếp. Sau đây, Luật Á Châu xin hướng dẫn bạn thủ tục này qua mạng điện tử.

Căn cứ pháp lý

-Thông tư 39/2014/TT-BTC

-Thông  tư 37/2017/TT-BTC

-Thông tư 26/2015/TT-BTC

1. Thời hạn làm Thông báo phát hành hóa đơn

– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi tới  cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng.

– Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm cả hóa đơn mẫu được niêm yết rõ ràng

2.Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn

2.1.Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015.

-Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

+Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu  hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành….

+Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn

+Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

2.2. Hóa đơn mẫu

Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng dấu chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

2.3. Quyết định của  cơ quan thuế về việc cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in.

3. Cách nộp Thông báo phát hành  hóa đơn và hóa đơn mẫu qua mạng

Bước 1: Làm Thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK

Bước 2: Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn à Đăng nhập MST của doanh nghiệp à Tài khoản à Đăng ký thêm tờ khai àTích chọn Thông báo phát hành hóa đơn à Nộp Thông báo phát hành hóa đơn vào mục nộp tờ khai.

Bước 3: Nộp hóa đơn mẫu qua mạng

-Phải scan hóa đơn mẫu mà bên nhà in cung cấp và Quyết định được sử dụng hóa đơn mà cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp.

4. Lưu ý khi làm Thông báo phát hành  hóa đơn

– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng tại doanh nghiệp sử dụng  hóa đơn

– Lập  Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung và Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

– Chưa làm Thông báo phát hành hóa đơn mà doanh nghiệp đã xuất hóa đơn thì những hóa đơn đó là hóa đơn bất  hợp pháp. Ngoài ra sẽ bị phạt từ 6.000.000 đến 18.000.000 đồng.

– Nếu  doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc sử dụng  chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng chi nhánh,  đơn vị trực thuộc phải gửi Thông báo phát  hành cho cơ quan thuế  quản lý trực tiếp.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Thành Lập doanh nghiệp

Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Trên đây là quy định về Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng điện tử . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Tin Liên Quan