Thủ tục đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

– Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế; 

– Thông tư số 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký Thuế.

Hồ sơ, thủ tục đóng mã số thuế:

  1. Thời điểm nộp hồ sơ: trong thời hạn 07 ngày làm việc từ quyết định giải thể của doanh nghiệp có hiệu lực, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đồng thời nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế, chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động (quyết định giải thể của doanh nghiệp có hiệu lực).
  2. Thành phần hồ sơ: Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC

– Đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:

(1) Quyết định giải thể;

(2) Biên bản họp;

(3) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

– Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, hồ sơ gồm:

(1) Quyết định giải thể;

(2) Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực;

(3) Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Thời gian xử lý hồ sơ và trả kết quả: 

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Doanh nghiệp, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi cho Doanh nghiệp. Đồng thời chuyển trạng thái của doanh nghiệp về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về các bước giải thể DN. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

Tin Liên Quan