Thủ tục quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

Khi giải thể, DN phải thực hiện quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế từ khi thành lập đến thời điểm có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Căn cứ:

1) Với thuế GTGT :

Tại điểm 5 – Điều 18- Mục II Hoàn Thuế, TT 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế GTGT quy định :

5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.”

2) Với Thuế TNDN :

Tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, quy định:

4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Thủ tục:

Trước khi hoàn thành việc quyết toán thuế, Doanh nghiệp giải thể phải gửi công văn yêu cầu Cục Hải quan nơi công ty đóng trụ sở (xác nhận việc không còn nợ thuế xuất nhập khẩu) đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Sau đó, doanh nghiệp  gửi  văn bản đến cơ quan Thuế để đề nghị kiểm tra quyết toán thuế cho công ty tại cơ quan quản  lý thuế

Doanh nghiệp thực hiện giải thể cần phải thực hiện quyết toán những khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động và quá trình quyết toán thuế.

Doanh nghiệp cần thực hiện quyết toán các khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động.

Sau khi thực hiện quyết toán hoàn tất các khoản thuế,  các doanh nghiệp  giải thể cần thực hiện đóng mã số thuế để hoàn tất thủ tục quyết toán thuế để đảm bảo thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp được nhanh nhất.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế).

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về các bước giải thể DN. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

Tin Liên Quan