TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; không may gặp vấn đề và không thể tiếp tục duy trì kinh doanh, phải giải thể doanh nghiệp. Một trong những vấn đề quan tâm của cả doanh nghiệp cũng như người lao động đó là trách nhiệm giữa cả hai bên để việc giải thể được hoàn thành; quyền lợi của người lao động được đảm bảo.

Luật Á Châu sẽ chia sẻ những thông tin sau để doanh nghiệp; người lao động và các bạn đọc cùng tham khảo.

  • Có 2 trường hợp giải thể doanh nghiệp đó là: giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc ( trường hợp doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;…)

Tuy nhiên, dù là giải thể trong trường hợp nào; doanh nghiệp cũng phải đảm bảo khả năng cũng như thực hiện đầy đủ thanh toán các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản còn lại của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp giải thể thì sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động và phải có trách nhiệm ưu tiên giải quyết việc làm người lao động.

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động; bị giải thể, phá sản thì tiền lương; trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và  các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.

trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động

1. Tiền trợ cấp thôi việc.

Điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc là người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên

Mức hưởng mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

Thời gian để tính trợ cấp thôi việc là thời gian đã làm cho doanh nghiệp trừ đi thời gian đã tham gia BHTN và đã được NSDLĐ trả trợ cấp thôi việc (nếu có); theo công thức cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp thôi việc 1/2 tháng lương.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động; doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp mất việc làm cho NLĐ, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, cần phải lưu ý thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của mình để làm căn cứ chính xác tính hưởng trợ cấp thôi việc

2. Tiền trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp

+ Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH

+ Và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động phải trực tiếp làm thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức trợ cấp = 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

 

Tin Liên Quan