DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động, có thể phát sinh nhu cầu thay đổi người đại diện chi nhánh công ty. TH này quý công ty cần tiến hành thông báo thay đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật Á Châu xin hướng dẫn thay đổi người đại diện chi nhánh công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh công ty là cá nhân đại diện cho chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của chi nhánh, đại diện cho chi nhánh với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chi nhánh có thể là người lao động, cổ đông, thành viên trong công ty. Hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

1.Chuẩn bị hồ sơ:

Khi thay đổi người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh. (Về nội dung thay đổi người đứng đầu của chi nhánh).

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về nội dung thay đổi người đứng đầu chi nhánh của: Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần)

– Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu chi nhánh mới.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

– Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người đại diện của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ) 

2. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ theo 02 cách:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thành phố nơi Chi nhánh công ty đặt trụ sở.

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sẽ được miễn 100% lệ phí đăng ký

Bước 3: Tiếp nhận kết quả

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tin Liên Quan