QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHÂN BÓN

Bạn muốn sản xuất phân bón ra thị trường.Sau khi bạn khảo nghiệm phân bón bạn phải làm thủ tục công nhận phân bón. Để có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình công nhận phân bón, chúng tôi xin cung cấp trình tự thủ tục công nhận phân bón.

I. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định để đánh giá hồ sơ công nhận.

Ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu hồ sơ đáp ứng các quy định về phân bón; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

ACHAULAW
1900 6250

II. Hồ sơ

STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 – Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; – Bản thông tin chung về phân bón do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón; – Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (trừ các loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 13 và phân bón có tên trong Danh mục quy định tại khoản 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP) hoặc kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và có quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật (đối với phân bón quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP); – Mẫu nhãn phân bón theo đúng quy định.
2 – Mẫu số 01: Đơn đề nghị công nhận/công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; – Mẫu số 02: Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

Cơ quan thực hiện Cục Bảo vệ thực vật ,

Địa chỉ: Cục Bảo vệ thực vật, Số 149 Hồ Đắc Di, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Thời hạn giải quyết: 03 tháng (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Xin giấy phép con

Điều kiện đối với cơ sở xét nghiệm HIV

 

 

 

 

Tin Liên Quan