THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐẦU TƯU RA NƯỚC NGOÀI

         Ngày này, với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế các nhà đầu tư không chỉ đầu tư đối với các dự án trong nước mà còn vươn ra cả nước ngoài. Tuy nhiên, không phải khi nào việc đầu tư ra nước ngoài cũng thành công mà đôi khi còn dẫn đến sự chấm dứt của dự án đầu tư. Sau đây, Luật Á Châu sẽ tư vấn cho các bạn về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

         1.Đầu tư ra nước ngoài là gì?
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định:
      Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

                                                                                              

       2. Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư 2014 được Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định như sau:
       * Nộp hồ sơ:
Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ kế hoạch đầu tư.
Căn cứ tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP, hồ sơ gồm các nội dung:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
– Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài theo thẩm quyền quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư 2014(bản gốc hoặc bản sao hợp lệ);
– Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc thanh lý dự án theo quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2015/NĐ-CP (bản sao hợp lệ).
         * Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ:


– Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.
– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư, đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.
Bên cạnh đó, tại khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định:
– Đối với trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài khi Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài (điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư 2014):

Trước khi thực hiện việc chấm dứt dự án và chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
– Đối với các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài khi Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài (điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư 2014) hoặc Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư (điểm e khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư 2014): nếu nhà đầu tư không đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 83/2015/NĐ-CP, quyết định việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
Trường hợp nhà đầu tư muốn tiếp tục thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này.
– Đối với các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài khi Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư (điểm g Khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư 2014): nhà đầu tư thanh lý dự án và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.
Trân trọng!
————-o0o—————
Công ty TNHH Luật Á Châu
VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86
Webside: achaulaw.com.vn
Email: achaulaw@gmail.com
Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan