HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH

Luật Á Châu xin phân tích cách xử lý hành vi sử dụng hình ảnh người khác trái phép đồng thời tìm hiểu các quy định pháp luật mới nhất có liên quan.

Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Với hành vi này người đó có thể đã xâm phạm về danh dự, nhân phẩm và uy tín của bạn. Do đó, người đó sẽ có trách nhiệm BTTH với hành vi của mình gây ra cho bạn theo Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

  1. a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
  2. b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
  3. c) Thiệt hại khác do luật quy định.
  4. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng hơn, hành vi xâm phạm hình ảnh của người khác còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác. Theo đó người nào có xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trong trường hợp này bạn có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an địa phương hoặc Tòa án giải quyết việc dân sự để được giải quyết.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 19006250

Bài viết tham khảo:

Điều kiện bảo đảm an toàn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

Nguyên tắc quản lý trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Tin Liên Quan