THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNNH CÓ THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

Thủ tục giải thể công ty TNNH có thành viên là tổ chức

1. Khái niệm giải thể

Giải thể là việc một doanh nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp không còn tiếp tục những  hoạt động kinh doanh nữa.

Lý do có thể là doanh nghiệp đó đã đạt được mục tiêu đề ra, chủ doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh và muốn doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bị thua lỗ, không còn khả năng tồn tại nữa thì sẽ bị tuyên bố giải thể

Thủ tục giải thể công ty TNNH có thành viên là tổ chức

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

 1. a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 2. b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

 1. c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 2. d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

-Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty TNNH có thành viên là tổ chức

3. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

 1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:
 2. a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 3. b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 4. c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 5. d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

 

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

 1. e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 2. g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.
 3. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm khoản 1 Điều này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Bài viết tham khảo:

Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Liên hệ ngay tới LUẬT Á CHÂU để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Tin Liên Quan